Corporate Governance

Supervisory Council

Kuchment Mikhail Lvovich (Chairman)

Varma Nikolai Narayan (Independent Director)

Klyukin Mikhail Vasilyevich

Fisun Aleksey Leonidovich

Khotimskiy Dmitry Vladimirovich

Khotimskiy Sergey Vladimirovich

Gusev Dmitry Vladimirovich

Braverman Anatoly Aleksandrovich

Brodskiy Ilya Borisovich

Bank’s Management Board

Gusev Dmitry Vladimirovich (Chairman of Management Board)

Khotimskiy Sergey Vladimirovich

Spivakov Andrey Dmitriyevich

Avtukhov Mikhail Olegovich

Cherstvova Elena Alexandrovna

Sarycheva Elena Vladimirovna

Sokolov Kirill Yuryevich

Deputies Chairman of Management Board

Khotimskiy Sergey Vladimirovich

Spivakov Andrey Dmitriyevich

Avtukhov Mikhail Olegovich

Cherstvova Elena Alexandrovna

Kashina Irina Nikolayevna

Panferov Aleksey Valeryevich

Sarycheva Elena Vladimirovna

Sokolov Kirill Yuryevich

Bondarovich Sergey Nikolaevich

Chief Accountant

Khristenok Marina Ivanovna