Corporate Governance

Supervisory Council

Kuchment Mikhail Lvovich (Chairman)

Varma Nikolay Narayan (Independent Director)

Klyukin Mikhail Vasilyevich

Fisun Aleksei Leonidovich

Khotimsky Dmitry Vladimirovich

Khotimsky Sergei Vladimirovich

Panferov Aleksei Valeryevich

Bank’s Management Board

Gusev Dmitry Vladimirovich (Chairman of Management Board)

Khotimsky Sergei Vladimirovich

Spivakov Andrei Dmitriyevich

Avtukhov Mikhail Olegovich

Cherstvova Elena Aleksandrovna

Sarycheva Elena Vladimirovna

Sokolov Kirill Yuryevich

Deputies Chairman of Management Board

Khotimsky Sergei Vladimirovich

Spivakov Andrei Dmitriyevich

Avtukhov Mikhail Olegovich

Cherstvova Elena Aleksandrovna

Kashina Irina Nikolayevna

Panferov Aleksei Valeryevich

Sarycheva Elena Vladimirovna

Sokolov Kirill Yuryevich

Zaselsky Pyotr Vladimirovich

Chief Accountant

Khristenok Marina Ivanovna